Grejsdal Lokalhistoriske Arkiv

Kontakt

Formand Mette Sørensen tlf. 23 32 17 33
Grejsdalsvej 456
7100 Vejle

Foreningens adresse:

Grejsdal Skole
Skrædderbakken 8 B
7100 Vejle

Mail: grejsdallokalarkiv@gmail.com

Oversigt over bestyrelsen

 

Links

 

 

 

Kontingentopkrævning for 2019
(1. januar 2019 – 31. december 2019)

Kontingent for husstand:   150 kr.
Firmaer, institutioner o.l.:  400 kr.

Bedes indbetalt senest den 26. januar 2019.
Indbetaling kan ske ved overførsel til Arkivets konto i Den Jyske Sparekasse.:

Reg. Nr. 9560 - Konto 6130154598

med angivelse af medlemsnummer som referencenummer.

Se kommende arrangementer

 

 

Foreningens åbningstider

Onsdage fra kl 14:00 – 16:00 fra oktober til maj.
Dog ikke i skolernes ferier og de onsdage, hvor der er arrangementer i foreningen

 


 

Foreningens vedtægter

 

 

 

Nye medlemmer

Ønsker man at blive medlem af Grejsdal Lokalhistoriske Arkiv, så ring eller skriv til kasserer Finn Høj Sørensen
tlf: 75837946/mobil: 23278264

Mail: finnhs@mail1.stofanet.dk

Prisen for medlemsskabet pr. husstand er 150 kr. pr. år.
Prisen for firmamedlemskab er 400 kr. pr. år.

Foreningen udgiver bladet Arkivnyt 4 gange årligt.

Sidst opdateret den 07. februar 2019