Generalforsamling i 2022 – 29/1

blev afholdt i Grejsdalens Sognehus, Grejsdalsvej 221, kl. 14.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1 Valg af dirigent

2 Formandens beretning

3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4 Forslag fra bestyrelse og medlemmer

5 Fastsættelse af kontingent

6 Valg af bestyrelse og suppleanter

7 Valg af revisor

8 Eventuelt