Generalforsamling

Indkaldelse tilGENERALFORSAMLING
i Grejsdal Lokalhistoriske Arkiv

afholdes lørdag den 11. september 2021 kl. 14.00,

i Grejsdalens Sognehus, Grejsdalsvej 221

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1 Valg af dirigent

2 Formandens beretning

3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

4 Forslag fra bestyrelse og medlemmer

5 Fastsættelse af kontingent

6 Valg af bestyrelse og suppleanter

7 Valg af revisor

8 Eventuelt  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest fredag den 20. august 2021.

Forslag sendes til: Mette Holm Sørensen Grejsdalsvej 456
Email: grejsdallokalarkiv@gmail.com
Efter generalforsamlingen giver foreningen kaffe og kage