Efterlysning

Har du en historie du kan fortælle f.eks. om dit liv i Grejsdalen eller Hover, eller om interessante oplevelser du har haft – eller andet som må fortælles til eftertiden, så vil vi meget gerne have den tilsendt fortællingen pr. E-mail eller hvis den er nedskrevet, så kan vi tage en kopi af det nedskrevne, hvis ikke vi må beholde det.

Vi passer på historien

Dit lokalarkiv er lokalsamfundets fælles hukommelse. Arkivet rummer en guldgrube af oplysninger om dit lokale område – om de mennesker, der boede her, og om områdets erhverv, foreninger, begivenheder og meget, meget mere.
Oplysningerne kommer fra det arkiv materiale, som lokalarkivet gemmer.
Dit lokalarkiv har materiale, som giver et billede af lokalsamfundets udvikling
fra oldtid til nutid – dog med hovedvægten på de sidste 150 år.